ილია ჭავჭავაძის გამზირი 33ე
(+995) 511163307
კლიენტი:
ბადაგი
სპონსორი:
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
პროექტი:
ორგანიზაციული დიაგნოსტიკა და სტრატეგიული განვითარება
თარიღი:
ივნ 2016 / აგვ 2016

ორგანიზაციული დიაგნოსტიკა და სტრატეგიული განვითარება


კომპანია ბადაგისთვის განხორციელდა ჩირისა და ჩურჩხელების ბაზრის კვლევა და ანალიზი, ასევე შიდა ორგანიზაციული დიაგნოსტიკა მნიშვნელოვანი ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაციისთვის. ამისათვის კომპანიამ მოიძია ინფორმაცია ბაზრის ძირითადი მოთამაშეების შესახებ. შესწავლილ იქნა მთლიანი ბაზრის მოცულობა, გაყიდვების არხები, მოთხოვნის განმაპირობებელი ფაქტორები და ზრდის პოტენციალი. კვლევის საფუძველზე შემუშავდა კომპანიის მომდევნო ხუთი წლის სტრატეგია და განვითარების გეგმა.


ბადაგი წამყვანი, სწრაფად მზარდი კომპანიაა, რომელიც აწარმოებს ქართულ ტრადიციულ ტკბილეულს - ჩურჩხელა. კომპანია ქართულ ბაზარზე 20 წლის წინ გამოჩნდა და ამჟამად ყოველდღიურად 6 000 ჩურჩხელას აწარმოებს. ბადაგი წარმოდგენილია საქართველოს რამდენიმე რეგიონში. კომპანიაში დასაქმებულია 100 ადამიანზე მეტი. 

მსგავსი პროექტები