რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო
სპონსორი:
Global Environment Facility, United Nations Development Programme (UNDP)
პროექტი:
ბიომასის წარმოებისა და გამოყენების ხელშეწყობა საქართველოში
თარიღი:
აგვ 2015 / ოქტ 2015

ბიომასის წარმოებისა და გამოყენების ხელშეწყობა საქართველოში


გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამამ, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი  რესურსების  დაცვის სამინისტრომ და Global Environment Facility-იმ, წამოიწყეს ახალი პროექტი, სახელწოდებით - „ბიომასის წარმოებისა და გამოყენების ხელშეწყობა საქართველოში“. პროექტის მიზანი იყო ქვეყნის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დახმარება ალტერნატიული ენერგიის წყაროების მოძიებაში. გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამა მყარი ბიომასიდან მიღებული ბიოენერგიის წარმოების თანადამფინანსებელია. მუშაობა წარიმართა პროექტის კომუნიკაციის სტრატეგიის განსაზღვრისა და დანერგვის მიმართულებით. ასევე მარკეტინგული აქტივობებისა და დაინტერსებულ პირთა პირდაპირი კომუნიკაციის ორგანიზების კუთხით.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7