ილია ჭავჭავაძის გამზირი 33ე
(+995) 511163307
კლიენტი:
საგა იმპექსი
პროექტი:
კორპორატიული სტრატეგიის შემუშავება
თარიღი:
სექ 2012 / იან 2013

კორპორატიული სტრატეგიის შემუშავება


მიუხედავად იმისა, რომ კომპანია ლიდერი იყო ადგილობრივ ბაზარზე, პროექტის დაწყებამდე მას გაყიდვებს კლების ტენდენცია ახასიათებდა. პროექტის პირველ ეტაპზე გაკეთდა ბაზრის კვლევა და შესწავლილ იქნა კომპანიის არსებული სტრატეგია. შედეგად, კლიენტმა მიიღო თანამშრომელთა მოტივაციის გასაუმჯობესებელი სისტემის მარკეტინგისა და გაყიდვების გუნდის განვითარების ინტენსიური პროგრამის შეთავაზება. ასევე, კომპანიას გაეწია დახმარება დაგეგმვის და  ბიუჯეტირების ახალი სისტემების დანერგვაში, რამაც გაყიდვები საგრძნობლად გაზარდა.


საგა იმპექსი 1994 წლიდან ოპერირებს ქართულ ბაზარზე გათბობის, გაგრილებისა და სავენტილაციო სისტემების მიმართულებით. კომპანიის 13 ფილიალში 200-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული.


მსგავსი პროექტები