ილია ჭავჭავაძის გამზირი 33ე
(+995) 511163307
კლიენტი:
სოკარ ენერჯი ჯორჯია
პროექტი:
ორგანიზაციული სტრატეგიის შემუშავება და ორგანიზაციული სტრუქტურის გაუმჯობესება
თარიღი:
მაი 2015 / აგვ 2015

ორგანიზაციული სტრატეგიის შემუშავება და ორგანიზაციული სტრუქტურის გაუმჯობესება


პროექტის მიზანს წარმოადგენდა სოკარ ენერჯი ჯორჯიას ორგანიზაციული სტრატეგიის განვითარება. პროექტის ჭრილში საჭირო იყო ორგანიზაციული სტრუქტურის გარდაქმნა კომპანიის სტრატეგიაზე მოსარგებად. პროექტის საწყის ეტაპზე მოხდა ორგანიზაციის დიაგნოსტიკა სამ დონეზე - მმართველობისს, პროცესისა და საქმიანობის დონეებზე. PMO- მ გამოავლინა კომპანიის მთავარი გამოწვევები და ჩამოაყალიბა ორგანიზაციული განვითარების სტრატეგია. ამის შემდეგ, PMO- მ შეიმუშავა კომპანიის სტრუქტურა, რომელიც მას დაეხმარება კომპანიის სტრატეგიის ეფეტურ განხორციელებაში.


სოკარი მულტინაციონალური კომპანიაა, რომელიც 6 ქვეყანაში ფუნქციონირებს. სოკარ ენერჯი ჯორჯია საქართველოში ნავთობისა და გაზის უმსხვილესი იმპორტიორია.

მსგავსი პროექტები