რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
სპონსორი:
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
პროექტი:
ბიზნესპროცესების ეფექტური მართვის სისტემის შექმნა
თარიღი:
სექ 2016 / მაი 2017

ბიზნესპროცესების ეფექტური მართვის სისტემის შექმნა


პროექტის მიზანი იყო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში ბიზნეს პროცესების აღწერა და ოპტიმიზაცია. პროექტის ფარგლებში სამინისტროს თანამშრომლების აქტიური ჩართულობით გამოვლინდა და სიღრმისეულად გაანალიზდა ორგანიზაციის ძირითადი ბიზნეს პროცესები და განისაზღვრა მათი გაუმჯობესების გზები. პროექტის ბოლო ეტაპზე ორგანიზაციის მმართველობითი რგოლისთვის შემუშავდა სახელმძღვანელო, სადაც დეტალურად არის აღწერილი პროცესების მართვის მეთოდები და ინსტრუმენტები.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7