ილია ჭავჭავაძის გამზირი 33ე
(+995) 511163307
კლიენტი:
საგა იმპექსი
პროექტი:
ბიზნესპროცესების ოპტიმიზაცია
თარიღი:
ივნ 2012 / აგვ 2012

ბიზნესპროცესების ოპტიმიზაცია


აღნიშნული პროექტის მიზანი იყო ორგანიზაციის შედეგების გაუმჯობესება ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაციის  გზით. პროექტის საწყის ეტაპზე გაკეთდა დიაგნოსტიკა, შემუშავდა  ორპორატიული სტრატეგია და განისაზღვრა სტრატეგიული მიზნები რის საფუძველზეც მოხდა გამოვლენილი საკვანძო ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია. პროექტის ბოლო ეტაპზე გაიწერა ოპტიმიზირებული ბიზნეს პროცესების დანეგვის სამოქმედო გეგმა.


საგა იმპექსი 1994 წლიდან ოპერირებს ქართულ ბაზარზე გათბობის, გაგრილებისა და სავენტილაციო სისტემების მიმართულებით. კომპანიის 13 ფილიალში 200-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული.

მსგავსი პროექტები