ილია ჭავჭავაძის გამზირი 33ე
(+995) 511163307
კლიენტი:
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
სპონსორი:
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
პროექტი:
სემინარი ბიზნესპროცესების ოპტიმიზაციის შესახებ
თარიღი:
მაი 2017 / ივნ 2017

სემინარი ბიზნესპროცესების ოპტიმიზაციის შესახებ


გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებაის (GIZ) დაფინანსებით ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებისთვის ჩატარდა ტრენინგები და სემინარები ბიზნესპროცესების ოპტიმიზაციის შესახებ. სემინარზე განხილულ იქნა მიდგომები, რომელთა გამოყენებაც ორგანიზაციის ეფექტურობას ზრდის, ხოლო ხარვეზებს ადვილად იდენტიფიცირებადს. სემინარის ფარგლებში ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად განხილულ იქნა პრობლემები და გამოწვევები, რომელთაც ორგანიზაცია მისი ძირითადი პროცესების თვალსაზრისით აწყდება. სამუშაო პროცესში სამინისტროს წარმომადგენლებს გაეცნოთ ბიზნეს პროცესების აღწერისა და ოპტიმიზაციის ტექნიკა და ინსტრუმენტები. სემინარის მსვლელობისას, მონაწილეებთან ერთად შერჩეული იქნა ორგანიზაციაში არსებული მნიშვნელოვანი ბიზნეს პროცესები და განხილული იქნა მათი გაუმჯობესების გზები.

მსგავსი პროექტები