ილია ჭავჭავაძის გამზირი 33ე
(+995) 511163307
კლიენტი:
LGB
სპონსორი:
BAS Program, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
პროექტი:
ბიზნეს გეგმის შემუშავება
თარიღი:
ივნ 2013 / აგვ 2013

ბიზნეს გეგმის შემუშავება


LGB საქმიანობა უკავშირდება ბოსტნეულის გადამუშავებას და სასაწყობო მეურნეობას. აღნიშნული პროექტის მიზანი იყო ბიზნეს გეგმის შემუშავება, რომელიც მოიცავდა ბოსტნეულის ბაზრის ანალიზს, მარკეტინგული და საინვესტიციო გეგმების შედგენას და ფინანსურ პროგნოზებს.

პროექტის ფარგლებში კონსულტანტები მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ სოფლის მეურნეობის ექსპერტებთან, რათა კომპანიისთვის შექმნილიყო სათანადო ბიზნეს მოდელი და დადგენილიყო გამოსაყენებელი მიწის ნაკვეთის და სასაწყობო მეურნეობის ოპტიმალური ზომა. აღნიშნული ცვლადების ერთობლიობით მოხდა წმინდა დისკონტური ღირებულების (NPV) ოპტიმიზაცია, რენტაბელობის შიდა ნორმის (IRR) და პროექტის სხვა მნიშვნელოვანი ინდიკატორების გაუმჯობესება.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7 8