რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
Georgia's Environmental Outlook (GEO)
პროექტი:
ელექტრონული ნარჩენების მოცულობის არსებული და სამომავლო ტენდენციების შეფასება საქართველოში
თარიღი:
სექ 2017 / იან 2017

ელექტრონული ნარჩენების მოცულობის არსებული და სამომავლო ტენდენციების შეფასება საქართველოში


პროექტი მიზნად ისახავდა ელექტრონული ნარჩენების ისტორიული და არსებული მოცულობების პირველად ანალიზს, ასევე სექტორის თავისებურებებისა და ზრდის განმაპირობებელი ფაქტორების შესწავლას. პროექტის ფარგლებში, ასევე, შემუშავდა ელექტრონული ნარჩენების  სამომავლო ზრდის პროგნოზი შერჩეულ კატეგორიებზე. მიღებული დოკუმენტი საფუვლად დაედო მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების სტრატეგიის შემუშავებას.


GEO არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც ახორციელებს მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების პრინციპის დანერგვას საქართველოში. პროექტი ინიცირებულია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ითვალისწინებს ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული მოთხოვნების იმპლემენტაციას საქართველოში.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7