რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
ბანკი კონსტანტა
პროექტი:
ბაზელ II-ის რისკის მართვის სტანდარტები
თარიღი:
აპრ 2013 / აპრ 2013

ბაზელ II-ის რისკის მართვის სტანდარტები


პროექტის მიზანი იყო ბანკი კონსტანტას მხარდაჭერა საქართველოს ეროვნული ბანკის მოთხოვნების შესაბამისად ბაზელ II-ის რისკის მართვის სტანდარტების დანერგვაში. საწყის ეტაპზე ჩატარდა ბანკის არსებული რისკის მართვის სისტემის დიაგნოსტიკა და შედგა დოკუმენტი, რომელშიც აღწერილი იყო შეუსაბამობები ბაზელ II-ის მოთხოვნებსა და არსებულ სისტემას შორის. აღნიშნულ დიაგნოსტიკაზე დაყრდნობით, ბანკისთვის შემუშავდა და დაინერგა ფინანსური, საბაზრო და საოპერაციო რისკების მართვის ახალი სისტემა.


ბანკი „კონსტანტა“ საქართველოში ლიდერი მიკროსაფინანსო ბანკი იყო. საქართველოს 19 რეგიონში დასაქმებული 500 ადამიანით ბანკი კონსტანტა სთავაზობდა მაღალი ხარისხის ფინანსურ მომსახურებას. „კრედო“ „თიბისი“ ბანკს შეერწყა 2015 წელს.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7