რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
ზირაათ ბანკი
პროექტი:
ბაზელ II-ის რისკის მართვის სტანდარტები
თარიღი:
მარ 2017 / მაი 2018

ბაზელ II-ის რისკის მართვის სტანდარტები


პროექტის მიზანი იყო ზირაათ ბანკის მხარდაჭრა საქართველოს ეროვნული ბანკის მოთხოვნების შესაბამისად ბაზელ II-ის რისკის მართვის სტანდარტების დანერგვაში. საწყის ეტაპზე ჩატარდა ბანკის არსებული რისკის მართვის სისტემის დიაგნოსტიკა და შედგა დოკუმენტი, რომელშიც აღწერილი იყო შეუსაბამობები ბაზელ II-ის მოთხოვნებსა და არსებულ სისტემას შორის. აღნიშნულ დიაგნოსტიკაზე დაყრდნობით, ბანკისთვის შემუშავდა და დაინერგა ფინანსური, საბაზრო და საოპერაციო რისკების მართვის ახალი სისტემა.


ზირაათ ბანკი არის თურქეთის ერთ-ერთი  უმსხვილესი და უძველესი ბანკი. ბანკი აქვს 1850-მდე ფილიალი მსოფლიოს  17 ქვეყანაში.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7