რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
მედრუპ ჯორჯია ბიოლი
პროექტი:
ბიზნეს გეგმის შემუშავება
თარიღი:
აპრ 2017 / მაი 2017

ბიზნეს გეგმის შემუშავება


საკონსულტაციო პროექტის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა კოჯორში ორ ჰექტარზე განლაგებული რეკრეაციული ზონის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება. კონსულტანტების გუნდმა შეიმუშავა რეკრეაციული ზონის განვითარების კონცეფცია და გამოავლინა ბიზნეს  შესაძლებლობები. პროექტის შედეგად დამკვეთმა მიიღო განვითარების სტრატეგიული გეგმა, ბიზნეს გეგმა და ორწლიანი სამოქმედო გეგმა.


თბილისთან ახლოს, კოჯრის სარეკრეაციო ზონაში, 30 ჰექტარზე გაშენებული სამედიცინო ველნეს კურორტი „ბიოლი“ კავკასიის რეგიონში უნიკალური პროფილის დაწესებულებაა.


მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7