რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
LGB
სპონსორი:
BAS Program, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
პროექტი:
ბიზნეს გეგმის შემუშავება
თარიღი:
ივნ 2013 / აგვ 2013

ბიზნეს გეგმის შემუშავება


აღნიშნული პროექტის მიზანი ფერმის გაფართოების ბიზნეს გეგმის შემუშავება იყო. გაფართოების გეგმა გულისხმობდა კომპანია LGB-ს მეურნეობის დაახლოებით ორჯერ გაზრდას და ყველის თანამედროვე წარმოების მეურნეობის დაწყებას.

პროექტის ფარგლებში შესწავლილი იქნა არსებული ფერმა, რძის გადამუშავების მეურნეობა და შემუშავდა ბიზნესის გაფართოების დეტალური გეგმა. შედეგად, კომპანიამ შეძლო გაეძლიერებინა თავისი წარმადობა და გაეუმჯობესებინა ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7