რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
კოოპერატივი იბერია
სპონსორი:
Agricultural Project's Management Agency (APMA), Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia
პროექტი:
ბიზნეს გეგმის შემუშავება
თარიღი:
ნოე 2014 / დეკ 2014

ბიზნეს გეგმის შემუშავება


კოოპერატივი გათვლილი იყო 3,000 ადგილობრივი მაცხოვრებლის მიერ საკუთარი შინამეურნეობის პროდუქციის გადამუშავება-რეალიზაციაზე. პროექტის ფარგლებში შემუშავდა ბიზნეს გეგმა და განისაზღვრა პროექტის საწყისი საინვესტიციო ღირებულება, 780,000 აშშ დოლარი.


კოოპერატივი “იბერია” სუნელების დამფასოებელი საწარმოა დასავლეთ საქართველოში. საწარმოში დასაქმებულია 20 ადგილობრივი მაცხოვრებელი და მისი წლიური წარმადობა რამდენიმე ასეულ ტონას შეადგენს.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7