რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
ქართული პროდუქტის კორპორაცია
სპონსორი:
Agricultural Project's Management Agency (APMA), Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia
პროექტი:
ბიზნეს გეგმის შემუშავება
თარიღი:
მარ 2014 / აპრ 2014

ბიზნეს გეგმის შემუშავება


კომპანიის მოთხოვნა ბიზნეს გეგმის შემუშავებაში ტექნიკური დახმარების გაწევა იყო. პროექტის ფარგლებში მომზადდა შესაბამისი ბიზნეს გეგმა, რომელიც სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოში იქნა წარდგენილი.


შპს “ქართული პროდუქტის კორპორაცია” მცხეთის რეგიონში მდებარე კონსერვის ქარხანაა  და  ჰყავს 30 ადგილობრივი მაცხოვრებელი დასაქმებული.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7 8