რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
Georgia's Environmental Outlook (GEO)
პროექტი:
ელექტრონული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს ეკონომიკური მიზანშეწონილობის ანალიზი
თარიღი:
იან 2018 / თებ 2018

ელექტრონული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს ეკონომიკური მიზანშეწონილობის ანალიზი


პროექტის მიზანს წარმოადგენდა ელექტრონული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს შეფასება. საწარმო ითვალისწინებდა რამდენიმე ტიპის ელექტრონული ნარჩენის გადამუშავებას და მიღებული პროდუქტის ადგილობრივ ან საერთაშორისო ბაზარზე გაყიდვას. პროექტის ფარგლებში შეფასდა ყველა ცვლადი და ფიქსირებული ხარჯი, ასევე განისაზღვრა პროექტის საინვესტიციო მოცულობა. მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შეფასდა საწარმოს მომგებიანობა. დოკუმენტი გამიზნულია მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების (EPR) სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავებისთვის.


GEO არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც ახორციელებს მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების პრინციპის დანერგვას საქართველოში. პროექტი ინიცირებულია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ითვალისწინებს ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული მოთხოვნების იმპლემენტაციას საქართველოში.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7