რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
ჯინო ველნეს რაბათი
პროექტი:
კომერციული საქმიანობის აუდიტი
თარიღი:
მაი 2012 / ივლ 2012

კომერციული საქმიანობის აუდიტი


დამკვეთის მიზანი იყო გაეგო, რამდენად სიცოცხლისუნარიანია პროექტი და რამდენად რეალისტურად იყო გაკეთებული პროგნოზები და შეფასებები. ასევე, სურდა მიეღო დამოუკიდებელი შეფასება სასტუმროს მენეჯმენტის და მომსახურე პერსონალის მუშაობის ხარისხთან დაკავშირებით. აღნიშნული პროექტი ასევე მოიცავდა საქართველოს ეკონომიკის, საგადასახადო სისტემისა და მოგების ექსპროპრიაციის საკითხებსაც. 

ჩატარებული კომერციული საქმიანობის აუდიტის საფუძველზე, ჯინო ველნეს რაბათმა სლოვაკეთის ექსპორტ-იმპორტ ბანკისგან მიიღო გრძელვადიანი საკრედიტო რესურსი.


“ჯინო ველნეს რაბათი” არის ახალციხეში, რაბათის ტურისტულ კომპლექსში მდებარე მაღალი კლასის სასტუმრო.


მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7