რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
ჯინო ფერედაისი
სპონსორი:
Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP)
პროექტი:
კომერციული საქმიანობის აუდიტი
თარიღი:
მაი 2012 / ივლ 2012

კომერციული საქმიანობის აუდიტი


აღნიშნული პროექტის მიზანი ბიზნესის პოტენციალის შეფასება იყო, რაც შემდგომი დაფინანსების მიღებას უზრუნველყოფდა. საკონსულტაციო პროექტის ფარგლებში შესწავლილი იქნა ბაზარი, შეფასდა შემოსავლების პროგნოზები და სხვა დაშვებების საიმედოობა. შედეგად, EGAP-ის გარანტიის საფუძველზე კომპანიამ შეძლო მნიშვნელოვანი დაფინანსების მიღება.


„ჯინო ფერედაისი” თბილისის ტერიტორიაზე მდებარე ოთხი სეზონის კურორტია.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7