რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი
სპონსორი:
Good Governance Institute (GGI)
პროექტი:
PR საკომუნიკაციო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება
თარიღი:
ივლ 2019 / ოქტ 2019

PR საკომუნიკაციო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება 


PMO ბიზნეს კონსალტინგმა, GGI პროექტის ფარგლებში, საჯარო აუდიტის სამსახურისათვის შეიმუშავა PR სტრატეგია. პროექტის მიზანი იყო PR/საკომუნიკაციო სტრატეგიის შექმნა, სამოქმედო გეგმის შემუშვება და რებრენდინგის რეკომენდაციები, რომელიც ხელს შეუწყობს ინსტიტუტის მიზნებისა და იდეების კომუნიკაციას საზოგადოებაში. პროექტის ფარგებში კონსულტანტებმა ჩაატარეს სამუშაო შეხვედრები საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის თანამშრომლებთან, საკომუნიკაციო სტრატეგიის გაანალიზებისათვის, სამოქმედო გეგმისა და რებრენდინგის რეკომენდაციების უკეთესად დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7