რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი
პროექტი:
საწვავის ბაზრის ანალიზი
თარიღი:
თებ 2015 / მარ 2015

საწვავის ბაზრის ანალიზი


აღნიშნული პროექტის მიზანი იყო საქართველოს საწვავის ბაზრის ანალიზი. პროექტის ფარგლებში შესწავლილი იქნა ნავთობისა და შეკუმშული ბუნებრივი აირის ინდუსტრია, გამოვლინდა საცალო ბაზრის განვითარების პოტენციალი სხვადასხვა პროდუქტებისა და სეგმენტის ჭრილში, შეფასდა სოკარის ძირითადი კონკურენტები, მათი პოზიციონირება და სტრატეგია. ასევე, გაანალიზდა სოკარის საბაზრო პოზიციები და საწვავის და შეკუმშული ბუნებრივი აირის სადგურების ეფექტიანობა, რის საფუძველზეც შემუშავდა რეკომენდაციები სოკარის საბაზრო პოზიციების გასაძლიერებლად.


სოკარი მულტინაციონალური კომპანიაა, რომელიც ექვს ქვეყანაში ოპერირებს. სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი, საქართველოს ბაზარზე 2006 წელს შემოვიდა და ამჟამად, ერთ-ერთი მსხვილი გადამხდელია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7