რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
პაშა ბანკი
პროექტი:
საბანკო სექტორისა და კონკურენტების ანალიზი
თარიღი:
მაი 2014 / ივლ 2014

საბანკო სექტორისა და კონკურენტების ანალიზი


პროექტის მიზანი იყო საქართველოს საბანკო სექტორის და ძირითადი მოთამაშეების შესწავლა. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა სექტორული კვლევა და გაანალიზდა ძირითადი მოთამაშეები, მათი სტრატეგიები, მომხმარებელთა ჯგუფები და პროდუქტთა ხაზები. ასევე, შეფასდა პაშა ბანკის  პოზიციონირება ბაზარზე, კონკურენტებთან მიმართებით. აღნიშნულ კვლევაზე დაყრდნობით პაშა ბანკის მენეჯმენტმა 2015-2017 წლების სტრატეგიის ფორმულირება მოახდინა.


პაშა ბანკი ბაქოში დაფუძნებული კომპანიაა, რომელიც ოპერირებს აზერბაიჯანში, საქართველოსა და თურქეთში. ბანკი საშუალო და მსხვილ საწარმოებს სთავაზობს კორპორატიულ და საინვესტიციო საბანკო მომსახურებას.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7