რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
ქართული ლუდის კომპანია ზედაზენი
სპონსორი:
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
პროექტი:
უალკოჰოლო სასმელების და ლუდის ბაზრის ანალიზი
თარიღი:
იან 2016 / მარ 2016

უალკოჰოლო სასმელების და ლუდის ბაზრის ანალიზი


პროექტი მოიცავდა არაალკოჰოლური გაზირებული, არაგაზირებული სასმელებისა და ლუდის ბაზრის ანალიზს საქართველოში. პროექტის ფარგლებში განისაზღვრა ბაზრის მთლიანი მოცულობა რაოდენობრივ და ღირებულებით მაჩვენებლებში, ადგილობრივი წარმოება, ექსპორტის და იმპორტის მოცულობა, გაყიდვების არხები და სეზონურობა ცალკეული პროდუქტის ჭრილში (ცივი ჩაი, კოლა, ლიმონათი და წვენები). ასევე, გაანალიზდა კომპანიის ახალი პროდუქტის ბაზარზე შესვლის სტრატეგია და კონკურენტული გარემო. პროექტის ბოლოს განისაზღვრა ბაზრის ზრდის მომავალი ტენდენციები, რომელებიც დაეფუძვნენ ბაზრის არსებულ მდგომარეობას და ბაზრის ზრდის განმაპირობებელ ფაქტორებს.


ზედაზენი სს ქართული ლუდის კომპანიის მიერ შექმნილი მესამე ლუდისა და უალკოჰოლო სასმელების ქარხანა და აქვს უალკოჰოლო სასმელებისა და ლუდის ინდუსტრიაში საქმიანობის 20 წელზე მეტი მუშაობის გამოცდილება.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7