რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო (GITA)
სპონსორი:
USAID Governing for Growth in Georgia (G4G)
პროექტი:
ინოვაციების და ტექნოლოგიების სექტორის კვლევა
თარიღი:
მარ 2017 / სექ 2017

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სექტორის კვლევა


საკონსულტაციო პროექტის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოში ინოვაციებისა და  ტექნოლოგიების სექტორის შესწავლა და კვლევის დეტალური მეთოდოლოგიის შემუშავება. შემუშავებული მეთოდოლოგია მომავალში გამოყენებული იქნება მთავრობის, საერთაშორისო ორგანიზაციების, ინვესტორების, ბიზნეს სექტორისა და კვლევითი ორგანიზაციების მიერ ქვეყანაში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სექტორის კვლევისას. პროექტის შედეგად დამკვეთმა მიიღო კვლევის დეტალური მეთოდოლოგია, სექტორის კვლევა და საინფორმაციო კატალოგი სექტორში მოქმედი იურიდიული პირების შესახებ.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7