რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
პაშა ბანკი
პროექტი:
პროდუქტების მომგებიანობის ანალიზი
თარიღი:
ივლ 2017 / დეკ 2017

პროდუქტების მომგებიანობის ანალიზი


პროექტის მიზანი იყო როგორც მეთოდოლოგიის, ასევე პრაქტიკული ინსტრუმენტის შექმნა, რომლის საშუალებითაც ბანკი მოახდენდა პროდუქტების ხარჯების და მომგებიანობის ანალიზს. მეთოდოლოგიაში წარმოდგენილ იქნა კონკრეტული ინსტრუქციები ბანკის რესურსის, პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარჯების გადანაწილების ოპტიმალურ მიდგომებზე, რის შედეგადაც შემუშავდა პროდუქტების მომგებიანობის ანალიზის ინსტრუმენტი, რომელიც მენეჯმენტს დაეხმარება გადაწყვეტილებების მიღების პროცეში.


პაშა ბანკი ბაქოში დაფუძნებული კომპანიაა, რომელიც ოპერირებს აზერბაიჯანში, საქართველოსა და თურქეთში. ბანკი საშუალო და მსხვილ საწარმოებს სთავაზობს კორპორატიულ და საინვესტიციო საბანკო მომსახურებას.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7