რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN)
პროექტი:
პროექტის შეფასება
თარიღი:
სექ 2012 / ნოე 2012

პროექტის შეფასება


საკონსულტაციო პროექტის ფარგლებში შეფასდა პროექტის ეფექტიანობა და ეფექტურობა, შედეგების მდგრადობა და CENN-ის მიერ ჩატარებული აქტივობების პროექტის მიზანთან შესაბამისობა. სხვადასხვა დონეზე მომუშავე დაინტერესებული მხარეებისგან მოხდა ინფორმაციის შეგროვება და შედგა პროექტის შეფასების ანგარიში. ანგარიშს გაეცნო CENN-ი და შემდგომ იგი გაეგზავნა პროექტის სპონსორს.


CENN-ი საქართველოში არსებული გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციაა. CENN-მა ევროკომოსიის მიერ დაფინანსებული ფართომასშტაბიანი პროექტი განახორციელა, რომლის მიზანს გარემოსდაცვითი საკითხებთან დაკავშირებით ადგილობრივი თემების შესაძლებლობების გაძლიერება წარმოადგენდა.მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7