რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
Deloitte
სპონსორი:
USAID Energy Program
პროექტი:
რეგულაციის გავლენის შეფასება განახლებადი ენერგიის მხარდამჭერი მექანიზმებისთვის
თარიღი:
აგვ 2019 / თებ 2020

რეგულაციის გავლენის შეფასება განახლებადი ენერგიის მხარდამჭერი მექანიზმებისთვის


პროექტი ხორციელდება USAID-ის ენერგეტიკის პროგრამის ფარგლებში. პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს საჭიროებებზე მორგებული მხარდაჭერის მექანიზმების გამოვლენა და მათი გავლენის შეფასება. პროექტის ფარგლებში PMO-ს გუნდმა საერთაშორისო გამოცდილებისა და საქართველოს ბაზრის საჭიროებების გათვალისწინებით შეარჩია შესაბამისი მხარდაჭერის მექანიზმები და შეიმუშავა რამდენიმე სცენარი მათ დასანერგად. შემუშავებული სცენარების საფუძველზე განხორციელდა შერჩეული მხარდაჭერის მექანიზმების გავლენის შეფასება. პროექტის შედეგები გამოყენებული იქნება საქართველოს მთავრობის მიერ განახლებადი ენერგიის მხარდაჭერი მექანიზმების შემუშავების პროცესში.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7 8