რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
პაშა ბანკი
პროექტი:
კორპორატიული კლიენტების კვლევა
თარიღი:
მარ 2015 / აპრ 2015

კორპორატიული კლიენტების კვლევა


საკონსულტაციო პროექტის მიზანი იყო მეზობელ ქვეყნებში მოქმედი კომპანიების და მათი ბიზნეს ურთიერთობების შესწავლა, აგრეთვე საბანკო მომსახურების გაუმჯობესების შესაძლებლობების მოკვლევა. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა სიღრმისეული პირისპირ ინტერვიუები წინასწარ შერჩეული 152 კომპანიის უმაღლეს მენეჯმენტთან. შეგროვებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე მომზადდა ანგარიში, რომლის მიხედვითაც ბანკის მენეჯმენტმა სტრატეგიული გეგმა შეიმუშავა.


პაშა ბანკი ბაქოში დაფუძნებული კომპანიაა, რომელიც ოპერირებს აზერბაიჯანში, საქართველოსა და თურქეთში. ბანკი საშუალო და მსხვილ საწარმოებს სთავაზობს კორპორატიულ და საინვესტიციო საბანკო მომსახურებას.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7