რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
კარაბოკი
სპონსორი:
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
პროექტი:
ქაღალდის ბაზრის კვლევა და ბაზარზე შესვლის სტრატეგია
თარიღი:
მაი 2016 / ივნ 2016

ქაღალდის ბაზრის კვლევა და ბაზარზე შესვლის სტრატეგია


პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ქაღალდის ადგილობრივი და რეგიონალური ბაზრების შესწავლა. ჩატარებული სამუშაოები მოიცავდა შესაფუთი ქაღალდის წარმოების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების, სავაჭრო ნაკადების, მოთხოვნის განმაპირობებელი ფაქტორების და კონკურენტული გარემოს ანალიზს. ჩატარებული ანალიზის საფუძველზე განისაზღვრა ბაზრის ძირითადი ტენდენციები და გაკეთდა ხუთწლიანი პროგნოზები. ბაზარზე არსებული გარემოს შეფასების და ბაზარზე კომპანიის პოზიციონირების ანალიზის საფუძველზე, მომზადდა კომპანიის განვითარების ხედვა და სტრატეგიული მიზნები, ბაზარზე შესვლის სტრატეგია. ამასთანავე მომზადდა საინვესტიციო გეგმა.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7