რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
ქართუ ბანკი
პროექტი:
შიდა პოლიტიკის შეფასება კომერციულ ბანკში
თარიღი:
თებ 2017 / მარ 2017

შიდა პოლიტიკის შეფასება კომერციულ ბანკში


საკონსულტაციო პროექტის მიზანს წარმოადგენდა ბანკი ქართუს ფინანსური პროდუქტების გაყიდვის, შიდა პოლიტიკის და პროცედურების შეფასება. ასევე, მომხმარებლის უფლებების დაცვის კუთხით ბანკში არსებული პრაქტიკის შეფასება, ხარვეზების გამოვლენა და მისი გამოსწორების შესახებ რეკომენდაციების გაწევა. პროექტის საფუძველზე მომზადებული დოკუმენტი წარედგინა საქართველოს ეროვნულ ბანკს.


ბანკი ქართუ ერთ-ერთი უძველესი ბანკია საქართველოს საბანკო სივრცეში, რომელიც დაფუძნდა 1996 წელს და ამჯერად 400 ადამიანს ასაქმებს.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7